แอร์ยอร์ค แบบแขวน

Auto Air Cool
02-2880709 080-5479090 062-9259500

FREE

ขายแอร์บ้านราคาถูกจริง บริการประทับใจต้อง
ออโต้แอร์คูล
แอร์บ้านราคาถูกที่สุด แถมฟรีอุปกรณ์
โทร. 080-5479090, 062-9259500

YORK แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 ALPHA SERIES

HOT YORK แบบตั้ง-แขวน ประหยัดไฟเบอร์ 5 ALPHA SERIES

 • Model

 • COM

 • BTU

 • ระบบไฟ

 • No.

 • EER

 • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

 • YHFFX12/YHFFY12 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 12,682
 • 220V
 • 5
 • 11.85
 • 24,900 hot
 • YHFFX12/YHFFY12 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 12,682
 • 220V
 • 5
 • 11.85
 • 25,900 hot
 • YHFFX18/YHFFY18 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 18,091
 • 220V
 • 5
 • 11.68
 • 30,900 hot
 • YHFFX18/YHFFY18 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 18,091
 • 220V
 • 5
 • 11.68
 • 31,900 hot
 • YHFFX25/YHFFY25 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 26,560
 • 220V
 • 5
 • 11.8
 • 35,900 hot
 • YHFFX25/YHFFY25 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 26,560
 • 220V
 • 5
 • 11.8
 • 36,900 hot
 • YHFFX30/YHFFY30 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 30,440
 • 220V
 • 5
 • 11.1
 • 42,900 hot
 • YHFFX30/YHFFY30 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 30,440
 • 220V
 • 5
 • 11.1
 • 43,900 hot
 • YHFFX36/YHFFY36 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 36,739
 • 220V
 • 5
 • 11.28
 • 47,900 hot
 • YHFFX36/YHFFY36 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 36,739
 • 220V
 • 5
 • 11.28
 • 48,900 hot
 • YHFFX36-3/YHFFY36-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 37,448
 • 380V
 • 5
 • 12
 • 48,900 hot
 • YHFFX36-3/YHFFY36-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 37,448
 • 380V
 • 5
 • 12
 • 49,900 hot
 • YHFFX40/YHFFY40 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 40,340
 • 220V
 • 5
 • 11.23
 • 52,900 hot
 • YHFFX40/YHFFY40 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 40,340
 • 220V
 • 5
 • 11.23
 • 53,900 hot
 • YHFFX40-3/YHFFY40-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 40,944
 • 380V
 • 5
 • 11.48
 • 53,900 hot
 • YHFFX40-3/YHFFY40-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 40,944
 • 380V
 • 5
 • 11.48
 • 54,900 hot

อ่านข้อมูลสินค้า


แอร์ YORK แบบตั้ง-แขวน มอก. FLDT SERIES

HOT แอร์ YORK แบบตั้ง-แขวน มอก. FLDT SERIES

 • Model

 • COM

 • BTU

 • ขนาดห้อง

 • ระบบไฟ

 • EER

 • ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!!

 • FLDT12 / YCRT12 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 12,000
 • -
 • 220V
 • 10.24
 • 23,900 hot
 • FLDT12 / YCRT12 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 12,000
 • -
 • 220V
 • 10.24
 • 24,900 hot
 • FLDT16 / YCRT16 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 16,000
 • -
 • 220V
 • 10.13
 • 27,900 hot
 • FLDT16 / YCRT16 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 16,000
 • -
 • 220V
 • 10.13
 • 28,900 hot
 • FLDT18 / YCRT18 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 18,000
 • -
 • 220V
 • 10.07
 • 28,900 hot
 • FLDT18 / YCRT18 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 18,000
 • -
 • 220V
 • 10.07
 • 29,900 hot
 • FLDT20 / YCRT20 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 20,000
 • -
 • 220V
 • 9.89
 • 31,900 hot
 • FLDT20 / YCRT20 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 20,000
 • -
 • 220V
 • 9.89
 • 32,900 hot
 • FLDT25 / YCRT25 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 25,000
 • -
 • 220V
 • 9.83
 • 32,900 hot
 • FLDT25 / YCRT25 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 25,000
 • -
 • 220V
 • 9.83
 • 33,900 hot
 • FLDT30 / YCRT30 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 30,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 38,900 hot
 • FLDT30 / YCRT30 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 30,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 39,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 32,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 40,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 32,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 41,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 32,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 41,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 32,000
 • -
 • 220V
 • 9.8
 • 42,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32-3 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 32,000
 • -
 • 380V
 • 9.8
 • 41,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32-3 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 32,000
 • -
 • 380V
 • 9.8
 • 42,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 32,000
 • -
 • 380V
 • 9.8
 • 42,900 hot
 • FLDT32 / YCRT32-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 32,000
 • -
 • 380V
 • 9.8
 • 43,900 hot
 • FLDT36 / YCRT36 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 36,000
 • -
 • 220V
 • 9.9
 • 44,900 hot
 • FLDT36 / YCRT36 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 36,000
 • -
 • 220V
 • 9.9
 • 45,900 hot
 • FLDT36 / YCRT36 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 36,000
 • -
 • 220V
 • 9.9
 • 44,900 hot
 • FLDT36 / YCRT36 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 36,000
 • -
 • 220V
 • 9.9
 • 45,900 hot
 • FLDT36-3 / YCRT36-3 รีโมทมีสาย
 • ROTARY
 • 36,000
 • -
 • 380V
 • 9.9
 • 44,900 hot
 • FLDT36-3 / YCRT36-3 รีโมทไร้สาย
 • ROTARY
 • 36,000
 • -
 • 380V
 • 9.9
 • 45,900 hot
 • FLDT36-3 / YCRT36-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 36,000
 • -
 • 380V
 • 9.9
 • 44,900 hot
 • FLDT36-3 / YCRT36-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 36,000
 • -
 • 380V
 • 9.9
 • 45,900 hot
 • FLDT40 / YCRT40 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 40,000
 • -
 • 220V
 • 9.88
 • 49,900 hot
 • FLDT40 / YCRT40 รีโมทมไร้สาย
 • SCROLL
 • 40,000
 • -
 • 220V
 • 9.88
 • 50,900 hot
 • FLDT40 / YCRT40-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 40,000
 • -
 • 380V
 • 9.88
 • 50,900 hot
 • FLDT40 / YCRT40-3รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 40,000
 • -
 • 380V
 • 9.88
 • 51,900 hot
 • FLDT45 / YCRT45-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 45,000
 • -
 • 380V
 • 9.69
 • 56,900 hot
 • FLDT45 / YCRT45-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 45,000
 • -
 • 380V
 • 9.69
 • 57,900 hot
 • FLDT48 / YCRT48-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 48,000
 • -
 • 380V
 • 9.63
 • 57,900 hot
 • FLDT48 / YCRT48-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 48,000
 • -
 • 380V
 • 9.63
 • 58,900 hot
 • FLDT56 / YCRT56-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 56,000
 • -
 • 380V
 • 9.61
 • 61,900 hot
 • FLDT56 / YCRT56-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 56,000
 • -
 • 380V
 • 9.61
 • 62,900 hot
 • FLDT60 / YCRT60-3 รีโมทมีสาย
 • SCROLL
 • 60,000
 • -
 • 380V
 • 9.62
 • 62,900 hot
 • FLDT60 / YCRT60-3 รีโมทไร้สาย
 • SCROLL
 • 60,000
 • -
 • 380V
 • 9.62
 • 63,900 hot

อ่านข้อมูลสินค้า


ย้อนกลับ
Copyright © autoaircool.com All rights reserved.
Top